ببینید | بالاخره قرعه‌کشی خودرو هست یا نیست؟

ببینید | بالاخره قرعه‌کشی خودرو هست یا نیست؟
در حالی که وزیر اقتصاد روز گذشته اعلام کرد قرعه کشی خودرو حذف شده، ساعاتی بعد ایران خودرو در آگهی فروش فوق العاده جدید رسما از عنوان “قرعه کشی” استفاده کرده است. منبع: آخرین‌خبر


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1740473/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA