ببینید | انتقاد تند مجری صداوسیما از مدیران ایران‌خودرو روی آنتن تلویزیون

مجری تلویزیون خطاب به مدیران ایران‌خودرو گفت: شما که از عدم دریافت مجوز تولید پژوپارس خبر داشتید چرا پیش‌فروش کردید؟! حالا که بازار به صورت انحصاری دست شما قرار گرفته به فکر مشتریانتون هم باشید. خیالتان راحت است که چوب بدعهدی شما به تن مشتری می‌خورد!


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1863825/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86