ببینید | انتقاد تندوتیز یک شهروند از کیفیت پژو ۲۰۷ صفرکیلومتر با نواقص باورنکردنی!


خودروی پژو 207 محصول گران‌قیمت ایران‌خودرو، باز هم به دلیل کیفیت پایین محصول خود، صدای یکی از مشتریان خود را درآورد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1755575/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B7-%D8%B5%D9%81%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1