ببینید | اظهار نظر جنجالی روی آنتن زنده: خودروسازها زیان‌ده هستند و خصوصی نمی‌شوند!

ببینید | اظهار نظر جنجالی روی آنتن زنده: خودروسازها زیان‌ده هستند و خصوصی نمی‌شوند!
چندی پیش حسین قربان زاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: شرکت‌های خودروسازی به دلیل زیان‌ده بودن به بخش خصوصی تحویل داده نمی‌شوند. منبع: دانشجو


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1690004/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF