ببینید | اضافه کردن سرویس بهداشتی و آشپزخانه به خودروی رانا؛ حرکت جالب یک ایرانی خوش‌ذوق


یک شهروند خوش‌دوق ماشین رانا خود را به یک اتوموبیل مخصوص مسافرتی تبدیل کرد. منبع: خبرفوری


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1801000/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7