ببینید | ادعای مدیرعامل ایران‌خودرو: خودروهای ما با نیسان رقابت می‌کند!

ببینید | ادعای مدیرعامل ایران‌خودرو: خودروهای ما با نیسان رقابت می‌کند!
مدیرعامل ایران خودرو گفت: بحران کرونا باعث شد قیمت خودرو در کل دنیا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. این کمبودها برای شرکت‌های ایرانی در دنیا مزیت محسوب شد. خودروهای ما با برخی خودروهای پژو، رنو و نیسان قابل رقابت است؛ از نظر کیفیت هنوز با ماشین‌های آلمانی فاصله زیادی داریم.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1682476/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA