ببینید | آبروریزی و افشاگری جنجالی علیه ایرانخودرو؛ عدم ایمن‌سازی خودرو علیه سرقت با نقشه و برنامه؟


ویدیویی از روش سرقت سارقان خودرو از خودروهای ایران خودرو، که در کسری از ثانیه اتفاق می‌افتد را ببینید. منبع: خبر فوری


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1674516/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C