این خودرو ۵۰ میلیون تومان گران شد/ پژو چند قیمت خورد؟

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1735990/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF

مشروح گزارش درباره وضعیت بازار خودرو را (اینجا) بخوانید.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارش‌ها نشان می‌دهد که پژو۲۰۰۸ مدل ۱۳۹۹ از ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان به ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده‌است.

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ نیز از ۴۸۵ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز از ۵۰۵ میلیون تومان به ۵۲۵ میلیون تومان رسیده‌است. مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز در این مدت ۴۰ میلیون تومان گران شده‌است و در حال حاضر ۵۴۰ میلیون تومان قیمت خورده‌است.