این خودرو رکورد گرانی زد!

۳۰۰ میلیون تومان

۴۸۰ میلیون تومان

۵۳۲ میلیون تومان

۳۰۰ میلیون تومان

۳۰۰ میلیون تومان

۳۱۵ میلیون تومان

۳۳۳ میلیون تومان

۹۴۰ میلیون تومان

۴۸۰ میلیون تومان

۶۳۰ میلیون تومان

۳۳۴ میلیون تومان

سمند EF۷

۹۴۰ میلیون تومان

۸۴۰ میلیون تومان

۴۶۵ میلیون تومان

سمند LX

۴۳۰ میلیون تومان

۵۸۲ میلیون تومان

دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان

سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک

۳۴۲ میلیون تومان

۳۷۰ میلیون تومان

۳۳۲ میلیون تومان

هایما S۵ توربو

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

تندر ۹۰

پژو ۲۰۰۸

پژو ۵۰۸

۶۹۵ میلیون تومان

دناپلاس توربو اتوماتیک

سمند سورن ELX

پژو ۲۰۶ صندوقدار

۳۴۰ میلیون تومان

دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1699822/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D8%AF

یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان

تارا اتوماتیک

۳۳۴ میلیون تومان

۶۴۵ میلیون تومان

۳۴۰ میلیون تومان

امروز

تارا دنده‌ای

رانا پلاس

یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان

۵۳۳ میلیون تومان

۴۶۸ میلیون تومان

۳۴۰ میلیون تومان

۵۳۰ میلیون تومان

۸۴۰ میلیون تومان

هایما S۷ توربو

۴۳۳ میلیون تومان

۶۹۰ میلیون تومان

سمند EF۷ دوگانه‌سوز

۳۱۵ میلیون تومان

۳۷۰ میلیون تومان

۴۳۶ میلیون تومان

۴۳۶ میلیون تومان

۵۸۵ میلیون تومان

رانا LX

یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان

یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان

۶۴۴ میلیون تومان

دنا تیپ یک

دنا پلاس دنده‌ای توربو

پژو پارس ساده

۶۳۰ میلیون تومان

پژو ۴۰۵

پژو ۲۰۷ دنده‌ای

۳۴۰ میلیون تومان

۵۳۰ میلیون تومان

تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک

۳۴۲ میلیون تومان

پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما

۳۰۰ میلیون تومان

خودرو

پنجشنبه