این خودرو رکورد گرانی زد!

دنا پلاس دنده‌ای توربو

۵۳۳ میلیون تومان

هایما S۵ توربو

سمند EF۷

۳۰۰ میلیون تومان

۶۹۰ میلیون تومان

۳۴۰ میلیون تومان

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

پژو ۴۰۵

۳۰۰ میلیون تومان

۹۴۰ میلیون تومان

پژو ۲۰۰۸

۹۴۰ میلیون تومان

۳۴۰ میلیون تومان

دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1699822/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D8%AF

۶۹۵ میلیون تومان

۳۴۰ میلیون تومان

۴۸۰ میلیون تومان

پژو پارس ساده

۳۷۰ میلیون تومان

۳۴۰ میلیون تومان

امروز

یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان

۴۳۰ میلیون تومان

۳۰۰ میلیون تومان

سمند EF۷ دوگانه‌سوز

۵۳۲ میلیون تومان

۵۸۵ میلیون تومان

۳۳۳ میلیون تومان

۸۴۰ میلیون تومان

هایما S۷ توربو

۶۴۴ میلیون تومان

تندر ۹۰

خودرو

پنجشنبه

پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما

دنا تیپ یک

پژو ۵۰۸

۳۱۵ میلیون تومان

۳۳۴ میلیون تومان

۶۳۰ میلیون تومان

سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک

۳۱۵ میلیون تومان

یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان

یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان

رانا پلاس

۶۴۵ میلیون تومان

رانا LX

تارا دنده‌ای

۳۴۲ میلیون تومان

۵۳۰ میلیون تومان

۳۳۲ میلیون تومان

۴۳۶ میلیون تومان

۳۳۴ میلیون تومان

پژو ۲۰۷ دنده‌ای

۵۳۰ میلیون تومان

۴۳۳ میلیون تومان

سمند سورن ELX

دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان

یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان

تارا اتوماتیک

سمند LX

۵۸۲ میلیون تومان

۳۷۰ میلیون تومان

دناپلاس توربو اتوماتیک

۴۸۰ میلیون تومان

تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک

پژو ۲۰۶ صندوقدار

۳۴۲ میلیون تومان

۴۶۵ میلیون تومان

۸۴۰ میلیون تومان

۶۳۰ میلیون تومان

۳۰۰ میلیون تومان

۴۳۶ میلیون تومان

۴۶۸ میلیون تومان