این خودرو رکورد گرانی زد!

۳۴۰ میلیون تومان

رانا LX

دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1699822/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D8%AF

یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان

۳۳۲ میلیون تومان

سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک

۵۸۵ میلیون تومان

سمند EF۷ دوگانه‌سوز

تارا اتوماتیک

۵۳۳ میلیون تومان

۴۶۵ میلیون تومان

تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک

تارا دنده‌ای

هایما S۵ توربو

۶۹۰ میلیون تومان

۶۹۵ میلیون تومان

۳۴۲ میلیون تومان

سمند LX

۶۳۰ میلیون تومان

۴۸۰ میلیون تومان

سمند سورن ELX

دناپلاس توربو اتوماتیک

۵۳۰ میلیون تومان

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

پژو ۲۰۶ صندوقدار

۳۰۰ میلیون تومان

۵۳۰ میلیون تومان

۸۴۰ میلیون تومان

یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان

پژو ۴۰۵

۳۴۰ میلیون تومان

۹۴۰ میلیون تومان

۶۳۰ میلیون تومان

۳۰۰ میلیون تومان

پژو ۲۰۷ دنده‌ای

۶۴۵ میلیون تومان

۳۳۴ میلیون تومان

۳۷۰ میلیون تومان

امروز

پژو پارس ساده

۳۴۰ میلیون تومان

۴۳۶ میلیون تومان

سمند EF۷

۳۴۰ میلیون تومان

دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان

۳۰۰ میلیون تومان

۶۴۴ میلیون تومان

۴۳۰ میلیون تومان

یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان

۳۳۴ میلیون تومان

۹۴۰ میلیون تومان

خودرو

پنجشنبه

دنا تیپ یک

۴۳۶ میلیون تومان

۴۶۸ میلیون تومان

پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما

۳۰۰ میلیون تومان

تندر ۹۰

۸۴۰ میلیون تومان

هایما S۷ توربو

۳۳۳ میلیون تومان

پژو ۵۰۸

۵۸۲ میلیون تومان

۴۸۰ میلیون تومان

۳۱۵ میلیون تومان

۴۳۳ میلیون تومان

۳۴۲ میلیون تومان

یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان

دنا پلاس دنده‌ای توربو

رانا پلاس

۵۳۲ میلیون تومان

۳۱۵ میلیون تومان

۳۷۰ میلیون تومان

پژو ۲۰۰۸