افزایش عجیب قیمت دنا در بازار/ دنا معمولی نیم میلیارد را رد کرد! + جدول


اقتصادآنلاین نوشت: قیمت دنا پلاس دنده ای ساده صفر مدل ۱۴۰۲ با ۳۰ میلیون تومان افزایش به روزرسانی شد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1782542/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF