آماری از این خودروی نوستالژیک/ چه تعداد پیکان در هر استان وجود دارد؟

۱۵.۱۹۳

جمع کل

کردستان

۱۲.۷۵۱

مرکزی

خراسان‌جنوبی

۴.۱۴۵

۷.۹۹۴

۷.۷۷۴

آذربایجان غربی

۵.۲۹۸

تهران

البرز

بر اساس آماری از اس‌دیتا تعداد ۲۷۷.۰۷۸ خودروی پیکان در کشور وجود دارد که در جدول زیر به تفکیک آن در هر استان‌می‌پردازیم:

مازندران

۴.۸۰۹

سیستان‌وبلوچستان

۱۵.۸۷۶

۲۹.۲۷۵

۱۴.۳۵۶

خوزستان

قم

۱۱.۷۰۲

یزد

تعداد

بوشهر

کرمانشاه

۲۳.۷۳۸

قزوین

۶.۸۶۹

زنجان

لرستان

۲.۸۳۵

۲۷۷.۰۷۸

223225


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1895488/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF

فارس

۲.۳۴۴

استان

۳.۸۵۱

۶.۷۰۰

خراسان رضوی

خراسان شمالی

۳.۸۴۳

اصفهان

۶.۱۴۴

۳.۳۰۱

۱۷.۷۶۸

استان

چهارمحال‌وبختیاری

تعداد

۳.۴۴۸

براساس گزارش روزگار خودرو، امروزه بیشتر این خودرو به سرنوشت اسقاط دچار شده اما همچنان هستند کسانی که سوار بر این خودروی دوست داشتنی در خیابان‌ها و جاده‌ها تردد ‌می‌کنند.

گلستان

۷.۴۲۶

۵.۷۳۸

اردبیل

هرمزگان

۱۹.۵۸۸

۴.۱۷۳

۴.۰۶۳

آذربایجان شرقی

ایلام

۶.۱۶۱

همدان

کهگیوله‌و بویراحمد

کرمان

۸.۲۹۳

۸.۵۹۸

سمنان

۳.۰۲۴

گیلان