آزمایش موفقیت‌آمیز موشک فراصوتی ژاپن


تهران- ایرنا – آژانس فضایی ژاپن از آزمایش موفقیت‌آمیز یک موشک کوچک تحقیقاتی فراصوتی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84832475/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86