کارت طلایی چیست و چرا به بیمه بدنه ترجیح داده می شود؟

کارت طلایی یک پدیده منحصر به فرد در امر بیمه خودرو ثبت نام کارت طلایی

با خرید کارت طلایی از شرایط استثنایی زیر برخوردار می‌شوید:

 • امداد جاده ای رایگان
 • حمل سرنشین رایگان به نزدیک ترین شهر
 • تظمین قطعات
 • تظمین قطعات موتوری حین حادثه
 • استفاده از قطعات بدنه لعابدار و شرکتی
 • استفاده از رنگ کوره ای فابریک شرکتی
 • ملزم شدن تمامی‌نمایندگی‌های سراسر کشور برای خدمات دهی به شما

از دیگر مزایای کارت طلایی:

 • جبران تصادف و یا هرگونه خسارت ، سرقت ( سرقت کلی خودرو و یا هر یک از قطعات آن )
 • تعویض خودرو در خسارتهای بالای 50%
 • جبران آتش سوزی ، انفجار ، ساعقه ، تگرگ و یا سایر بلایای طبیعی
 • جبران شکست شیشه و پاشیدن مواد شیمیایی به رنگ
مقایسه کارت طلایی و بیمه بدنه
تعهدات ضوابط و تعهدات کارت طلایی ضوابط و تعهدات شرکتهای بیمه
تعمیرات فنی برای کلیه خودروهای دارای کارت طلایی 2، 3 و 4 ستاره با کسر 10% سهم مشتری انجام می شود. انجام نمی شود.
سرویس دوره ای برای کلیه خودروهای دارای کارت طلایی 2، 3 و 4 ستاره انجام می شود. انجام نمی شود.
امداد سیار خدمات امداد رسانی برای کلیه سطوح و به صورت شبانه روزی و در سراسر کشور انجام می شود. انجام نمی شود.
هزینه لوازم مصرفی مانند: ضد یخ، چسب شیشه، روغن، پیچ و... پرداخت می شود. پرداخت نمی شود.
سرویس در محل انجام سرویس های دوره ای و تعمیرات و سرویس های قبل از سفر (شهرهای دارای کوئیک سرویس) انجام نمی شود.
تعویض خودرو به درخواست مشترک با کسر سهم مشتری انجام می شود. تعویض نمی شود.
عمر گواهینامه فرانشیز اضافه دریافت نمی گردد. عمر کمتر از 3 سال، 10% به فرانشیز اضافه می گردد.
سن دارنده گواهینامه فرانشیز اضافه دریافت نمی گردد. سن کمتر از 23 سال، 10% به فرانشیز اضافه می گردد.
تعداد راننده فرانشیز اضافه دریافت نمی گردد. 10% یا 500,000 ریال در هر حادثه فرانشیز اضافه می گردد.
خسارت شکست شیشه به تنهایی در کلیه سطوح خدمات کارت طلایی با کسر 10% فرانشیز پرداخت می گردد. قابل پرداخت نیست مگر با شرایط مخصوص بیمه تکمیلی و پرداخت حق بیمه اضافی با فرانشیز 20% تا 30%
خسارت آتش سوزی- صاعقه - انفجار در کلیه سطوح خدمات کارت طلایی با کسر 10% فرانشیز پرداخت می گردد. فرانشیز 10% می باشد.
رانش زمین در کلیه سطوح خدمات کارت طلایی با کسر 10% فرانشیز پرداخت می گردد. قابل پرداخت نیست مگر با شرایط مخصوص بیمه تکمیلی و پرداخت حق بیمه اضافی با فرانشیز 20% تا 30%
ریختن مواد اسیدی و شیمیایی در کلیه سطوح خدمات کارت طلایی با کسر 10% فرانشیز پرداخت می گردد. قابل پرداخت نیست مگر با شرایط مخصوص بیمه تکمیلی و پرداخت حق بیمه اضافی با فرانشیز 30%
سیل- آتشفشان - زلزله فرانشیز 20% می باشد. قابل پرداخت نیست مگر با شرایط مخصوص بیمه تکمیلی و پرداخت حق بیمه اضافی با فرانشیز 30%
خسارت های کلی در کلیه سطوح خدمات کارت طلایی با کسر 10% فرانشیز پرداخت می گردد. با فرانشیز 20% انجام می شود.
طوفان- ریزش آوار- بارش تگرگ و خسارت ناشی از برف، بهمن ، کولاک و ... در کلیه سطوح خدمات کارت طلایی با کسر 10% فرانشیز پرداخت می گردد. قابل پرداخت نیست مگر با شرایط مخصوص بیمه تکمیلی و پرداخت حق بیمه اضافی با فرانشیز 30%
هزینه حمل و نجات نامحدود نجات و حمل خودرو ازنظر تعداد نامحدود و ازنظر هزینه رایگان است. حداکثر تا 20% خسارت
خسارت رینگ- لاستیک- باتری- کمک ها و لوازم مستعمل در اثر حادثه فرانشیز 10% می باشد و صرفاً برای لاستیک به ازاء هر 10,000 کیلومتر کارکرد، 10% تا سقف 50% استهلاک درنظر گرفته می شود. فرانشیز 50% می باشد.
سرقت در جا فرانشیز 20% می باشد. قابل پرداخت نیست مگر با شرایط مخصوص بیمه تکمیلی و پرداخت حق بیمه اضافی با فرانشیز 20%
شکست شیشه در اثر حادثه در کلیه سطوح خدمات کارت طلایی با کسر 10% فرانشیز پرداخت می گردد. فرانشیز شکست شیشه 20% می باشد.
فرانشیز حادثه (کلی و جزئی) در کلیه سطوح، فرانشیز تعلقی 10% می باشد و به ازای هر حادثه و سرقت 10% به سهم قبلی مشتری اضافه می گردد. حداقل فرانشیز برای بار اول 10% (500,000 ریال) و حداقل فرانشیز برای بار دوم 20% (1,000,000 ریال) و حداقل فرانشیز برای بار سوم 30% (1,500,000 ریال می باشد.)
حادثه (کلی و جزئی) بدون ارائه کروکی بدون محدودیت تعداد حادثه و جبران خسارت، تا سقف 20,000,000 ریال انجام می گردد. پرداخت خسارت فقط یک بار، بدون کروکی و گزارش پلیس تا سقف 1,500,000 ریال پرداخت می شود.
حادثه (کلی و جزئی) با ارائه کروکی بدون محدودیت تعداد حادثه و جبران خسارت، از 20,000,000 ریال تا سقف آزاد و با تامین دلیل تا سقف 50،000،000 ریال انجام می گردد مازاد بر 1,500,000 ریال، صرفاً با ارائه کروکی (یا دادخواست تامین دلیل) قابل پرداخت می باشد.
خسارت رینگ و لاستیک به تنهایی با ارائه گزارش نیروی انتظامی کلیه سطوح خدمات کارت طلایی با کسر 10% فرانشیز و محاسبه استهلاک لاستیک پرداخت می گردد. قابل پرداخت نیست.
خسارت رینگ و لاستیک به تنهایی با ارائه گزارش نیروی انتظامی کلیه سطوح خدمات کارت طلایی با کسر 10% فرانشیز و محاسبه استهلاک لاستیک پرداخت می گردد. قابل پرداخت نیست.
سرقت بعد از حادثه در کلیه سطوح خدمات کارت طلایی با کسر 20% فرانشیز پرداخت می گردد. قابل پرداخت نیست.