بخش های مختلف نمایندگی

نمایشگاه و فروشگاه

نمایشگاه

نمایشگاه و فروشگاه محصولات ایران خودرو

فروشگاه

انبار و فروشگاه قطعات و لوازم یدکی

سالن ها

نقاشی

سالن صافکاری و نقاشی

CNG

سالن خدمات CNG

فنی

سالن خدمات فنی

سالن ها

اداری

سالن اداری

انتظار

سالن های انتظار و رفاهی مشتریان

پذیرش

سالن پذیرش و ترخیص


کارواش - آموزش

کارواش

کارواش

سالن اموزش

سالن اموزش