اهداف نمایندگی 4314

کسب رتبه ممتاز در ارزیابی وزارت صنایع

ارتقاء میزان رضایت مندی مشتریان با رعایت مسائل اخلاق حرفه ای

کسب عنوان نمایندگی برتر در سطح منطقه و کشور

اخذ مجوز فروش و خدمات پس از فروش سایر شرکت های خودرو ساز داخلی و خارجی

افزایش میزان اشتغال زایی در سطح استان و منطقه

مشارکت فعالانه و همگام با جامعه مشتریان در مناسبت های اجتماعی ، ملی و اعتقادی

ارج نهادن به مقام انسانی کارکنان و ارتقاء سطح دانش و توانایی آنان