عناوین و افتخارات نمایندگی 4314

افتخارات

دارنده رتبه 1 وزارت صنایع

افتخارات

دارنده لوح کارآفرین برتر سال 89 استان هرمزگان

افتخارات

دارنده رتبه A کشوری در حوزه خدمات پس از فروش

افتخارات

نماینده ممتاز در حوزه فروش قطعات و لوازم یدکی

افتخارات

کسب رتبه اول فروش خودرو در استان هرمزگان در سال 90

افتخارات

دارنده رتبه کارشناس برتر خدمات کارت طلایی در سالهای 89، 90 و 91

افتخارات

دارنده گواهینامه 2008 : 9001 ISO ( سیستم مدیریت کیفیت) از شرکت ARC کانادا

افتخارات

دارنده گواهینامه 14001 ISO ( سیستم مدیریت محیط زیست ) از شرکت VNZ نیوزیلند

افتخارات

دارنده گواهینامه ISO 10002 (سیستم مدیریت سنجش شکایات مشتریان) از شرکت