نمایندگی ایران خودرو کد 4314 رحیمی (شرکت هنگام خودرو گامرون)


پیش فروش محصولات قابل عرضه(بالاترین سود مشارکت)

به بیشترین فکر کنید.

شرایط پیش فروش کلیه محصولات قابل عرضه

با لاترین سود مشارکت در کشور

 

شرح شرایط :

مبلغ ودیعه اول به انتخاب مشتری انتخاب و پرداخت می شود.

موعد دعوت نامه توسط مشتری انتخاب میگردد.

به مبلغ واریزی تا زمان دعوت نامه سود تعلق میگرد و قیمت نهایی از قیمت روز کارخانه کمتر خواهد شد. ومبلغ مابه تفاوت توسط مشتری پرداخت میگردد(اقساط یا به صورت چک نمی باشد).

در صورت انصراف  طبق سود انصراف مبلغ به مشتری پرداخت خواهد شد.

 

جهت اطلاعات بیشتر به کانال تلگرام مراجعه کنید.

https://telegram.me/irankhodro4314