نمایندگی ایران خودرو کد 4314 رحیمی (شرکت هنگام خودرو گامرون)


معرفی مدیران و مسئولین واحدها

 •    مینا فتحی زاده  ........................... مدیر خدمات پس از فروش و مسئول امور مشتریان


•    محسن ذاکری  ...........................  کارشناس فنی

 

    میلاد فرزام ...........................  کارشناس فنی


•    جلال اسماعیلی ..........................  کارشناس پذیرش


•    پیام عبدل پور    .......................... مسئول خسارت، تعمیرات و سرویس های ادواری کارت طلایی


•    پویا عبدل پور    ........................... مدیر فروشگاه قطعات


•    مرمر شاکری    ........................... مدیر فروش خودرو


•    مرمر شاکری    ........................... مسئول جذب و تمدید کارت طلایی


•    سارا محسنی  ........................... مدیر دفتر مدیریت