نمایندگی ایران خودرو کد 4314 رحیمی (شرکت هنگام خودرو گامرون)


عناوین و افتخارات

عناوین و افتخارات نمایندگی ایران خودرو رحیمی

 

 •     دارنده رتبه 1 وزارت صنایع
 •     دارنده لوح کارآفرین برتر سال 89 استان هرمزگان
 •     دارنده رتبه A  کشوری در حوزه خدمات پس از فروش
 •     نماینده ممتاز در حوزه فروش قطعات و لوازم یدکی
 •     کسب رتبه اول فروش خودرو در استان هرمزگان در سال 90   
 •     رتبه دوم جذب و تمدید کارت طلایی در منطقه در سال 94
 •     دارنده رتبه اول مدیر خدمات پس از فروش در منطقه در سال 94 و 95
 •     دارنده رتبه سوم مسئول انبار در منطقه در سال 94
 •     دارنده رتبه ممتاز در پیگیری شکایات در 2 دوره سال 94
 •     دارنده رتبه کارشناس برتر خدمات کارت طلایی در سالهای 89، 90 و 91 و 92
 •     دارنده گواهینامه 2008 : 9001 ISO  ( سیستم مدیریت کیفیت)
 •     دارنده گواهینامه 14001 ISO  ( سیستم مدیریت محیط زیست )
 •     دارنده گواهینامه  ISO 10002  (سیستم مدیریت سنجش شکایات مشتریان)

 

 •  دارنده گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان