نمایندگی ایران خودرو کد 4314 رحیمی (شرکت هنگام خودرو گامرون)


تجهیزات نمایندگی

تجهیزات نمایندگی ایران خودرو رحیمی

  •     -    دستگاه اتاق رنگ کوره ایتالیایی
  •     -    دستگاه شاسی کش خودرو
  •     -    دستگاه شارژ گاز کولر
  •     -    دستگاههای عیب یاب انواع خودروها
  •     -    دستگاه میزان فرمان کامپیوتری
  •     -    انواع دستگاههای بالانس

    و جدیدترین دستگاهها و ابزار مخصوص معرفی شده از سوی شرکت ایساکو