نمایندگی ایران خودرو کد 4314 رحیمی (شرکت هنگام خودرو گامرون)


بخش های مختلف نمایندگی

بخشهای مختلف نمایندگی ایران خودرو- کد 4314

 

1- نمایشگاه و فروشگاه محصولات ایران خودرو

2- سالن فروش خودرو

3- انبار و فروشگاه قطعات و لوازم یدکی

4- سالن پذیرش و ترخیص   

5- سالن خدمات فنی

6- سالن خدمات CNG 

7- کارواش

8- سالن صافکاری و نقاشی

9- سالن های انتظار و رفاهی مشتریان  

10- سالن اداری

11- سالن آموزش