نمایندگی ایران خودرو کد 4314 رحیمی (شرکت هنگام خودرو گامرون)


اهداف و چشم اندازهای نمایندگی ایران خودرو رحیمی

اهداف و چشم اندازهای نمایندگی رحیمی


•    کسب رتبه ممتاز در ارزیابی وزارت صنایع   
•    ارتقاء میزان رضایت مندی مشتریان با رعایت مسائل اخلاق حرفه ای
•    کسب عنوان نمایندگی برتر در سطح منطقه و کشور  
•    اخذ مجوز فروش و خدمات پس از فروش سایر شرکت های خودرو ساز داخلی و خارجی   
•    افزایش میزان اشتغال زایی در سطح استان و منطقه
•    مشارکت فعالانه و همگام با جامعه مشتریان در مناسبت های اجتماعی ، ملی و اعتقادی
•    ارج نهادن به مقام انسانی کارکنان و ارتقاء سطح دانش و توانایی آنان