نمایندگی ایران خودرو کد 4314 رحیمی (شرکت هنگام خودرو گامرون)


خدمات خسارت خودرو

خدمات خسارت خودرو


درصورت بروز حادثه و وارد آمدن خسارت به خودرو، مراحل زیر را انجام دهید:


1-    تماس با مامور کلانتری جهت دریافت گزارش پلیس و مامور راهنمایی و رانندگی جهت ترسیم کروکی


2-    تماس با شماره 096440 (شرکت امداد خودرو ایران) جهت حمل خودرو به نمایندگی درصورت نیاز


3-    مراجعه به دفتر صادر کننده بیمه شخص ثالث مقصر حادثه، جهت پرداخت هزینه به زیان دیده (به صورت توافقی بین طرفین)


4-    مراجعه به نمایندگی ایران خودرو جهت پذیرش و تشکیل پرونده و ارائه خدمات به مشترک کارت طلاییتذکر: جهت دریافت نوبت و پذیرش در این نمایندگی به مسئول کارت طلایی (آقای پیام عبدل پور) مستقر در سالن پذیرش نمایندگی مراجعه نمایید.                    تلفن تماس:09175250900

 


تذکر: مدارک لازم جهت تشکیل پرونده:
1-    کپی کارت طلایی خودرو
2-    کپی کارت گارانتی خودرو
3-    کپی گواهینامه راننده (که می بایست در زمان حادثه معتبر باشد.)
4-    اصل بیمه نامه شخص ثالث (که می بایست در زمان حادثه معتبر باشد.)
5-    کپی کارت خودرو یا سند خودرو
6-    عکس با پلاک از قسمتهای خسارت دیده خودرو (عکس دیجیتالی قابل قبول نمی باشد.)
7-    کروکی راهنمایی ورانندگی برای خسارتهای بیش از 7,000,000 ریال
8-    تعویض رینگ و لاستیک احتیاج به گزارش پلیس دارد.