نمایندگی ایران خودرو کد 4314 رحیمی (شرکت هنگام خودرو گامرون)


انواع کارت طلایی

 خدمات کارت اشتراک عادی


در این سطح از خدمات ، دارندگان خودرو از خدمات امداد بالینی در سراسر کشور به شرح ذیل بهره مند می گردند :

 • •   اعزام امدادگر طبق درخواست امداد خواه برای ارائه خدمات فنی بصورت شبانه روزی ، در سراسرکشور
 •    امداد رسانی به خودروهای متوقف شده بدون دریافت هزینه ایاب و ذهاب
 •    چنانچه به هر دلیل راه اندازی خودرو در محل توقف میسر نگردد، امداد گر نسبت به اعزام خودرو به صورت رایگان به نزدیکترین تعمیرگاه مجاز اقدام می نماید.
 •    در صورتیکه خودرو مشترک در جاده‌های بین شهری دچار نقص فنی و یا حادثه گردد و راه اندازی خودرو در محل توقف خودرو ممکن نباشد، امدادگر موظف است نسبت به هماهنگی جهت انتقال سرنشینان خودرو به نزدیکترین شهر اقدام نماید . این خدمات رایگان می باشد.
 •    هزینه اشتراک سالیانه برای برخورداری از خدمات اشتراک عادی در حال حاضر400.000 ریال برای مدت یکسال می باشد.

 

خدمات کارت طلایی سال

 •    امداد رسانی در تمام نقاط کشور به صورت شبانه روزی ( هزینه ایاب و ذهاب امدادگر به صورت رایگان)
 •    انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت
 •    انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت
 •    جبران خسارت وارده به خودرو ناشی از سوانح و تصادفات و بلایای طبیعی طبق ضوابط ( به استثناء شکست شیشه به تنهایی ، ریزش مواد اسیدی و شیمیایی ، بارش تگرگ ، صاعقه ، طوفان ، زلزله ، آتشفشان ، آتش سوزی ، ریزش آوار ، انفجار )
 •    جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط
 •    جایگزین نمودن خودرو‌های سرقتی طبق ضوابط

 


خدمات کارت طلایی یک ستاره     

 •  
 •    امداد رسانی در تمام نقاط کشور به صورت شبانه روزی ( هزینه ایاب و ذهاب امدادگر به صورت رایگان)
 •    انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت
 •    انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت
 •    جبران خسارت وارده به خودرو ناشی از سوانح و تصادفات و بلایای طبیعی طبق ضوابط ( به علاوه شکست شیشه به تنهایی ، ریزش مواد اسیدی و شیمیایی ، بارش تگرگ ، صاعقه ، طوفان ، زلزله ، آتشفشان ، آتش سوزی ، ریزش آوار ، انفجار )
 •    جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط
 •    جایگزین نمودن خودرو‌های سرقتی طبق ضوابط

 

شرح خدمات کارت طلایی دو ستاره        

 

 •    امداد رسانی در تمام نقاط کشور به صورت شبانه روزی
 •    انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت
 •    انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت
 •    جبران خسارت وارده به خودرو ، ناشی از سوانح و تصادفات و بلایای طبیعی طبق ضوابط
 •    جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط
 •    تعمیر خودرو مطابق استانداردهای تعمیراتی شرکت ایران خودرو در طی دوره اشتراک
 •    تضمین کیفیت و دوام رنگ خودروی تعمیر شده در طی دوره اشتراک
 •    انجام رایگان سرویس‌های دوره ای تا سقف 25000 کیلومتر
 •    جایگزین نمودن خودرو‌های سرقتی طبق ضوابط

 

 شرح خدمات کارت طلایی سه ستاره      

 

 •    امداد رسانی در تمام نقاط کشور به صورت شبانه روزی
 •    انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت
 •    انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت
 •    جبران خسارت وارده به خودرو ، ناشی از سوانح و تصادفات و بلایای طبیعی طبق ضوابط
 •    جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط
 •    تعمیر خودرو مطابق استانداردهای تعمیراتی شرکت ایران خودرو در طی دوره اشتراک
 •    تضمین کیفیت و دوام رنگ خودروی تعمیر شده در طی دوره اشتراک
 •    انجام رایگان سرویس‌های دوره ای: تا سقف 40000 کیلومتر
 •    پرداخت هزینه توقف خودرو درتعمیرگاههای مجاز: روزانه 100.000ریال تا سقف 40 روز طبق ضوابط
 •    جایگزین نمودن خودرو‌های سرقتی طبق ضوابط

 تذکر : چنانچه در خسارت وارده مشترک مقصر حادثه باشد 50% هزینه توقف پرداخت می‌گردد
 تذکر : چنانچه در خسارت وارده مشترک مقصر حادثه باشد 50% هزینه توقف پرداخت می‌گردد

 


شرح خدمات کارت طلایی چهار ستاره    
    

 •    امداد رسانی در تمام نقاط کشور به صورت شبانه روزی
 •    انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت
 •    انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت
 •    جبران خسارت وارده به خودرو ، ناشی از سوانح و تصادفات و بلایای طبیعی طبق ضوابط
 •    جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط
 •    تعمیر خودرو مطابق استانداردهای تعمیراتی شرکت ایران خودرو طی دوره اشتراک
 •    تضمین کیفیت و دوام رنگ خودروی تعمیر شده طی دوره اشتراک
 •    انجام رایگان سرویس‌های دوره ای: تا سقف 60000 کیلومتر
 •    پرداخت هزینه توقف خودرو د ر تعمیرگاههای مجاز: 100.000 ریال تا سقف 60 روز طبق ضوابط
 •    جایگزین نمودن خودرو‌های سرقتی طبق ضوابط
 •    تعویض لاستیک مستهلک حداکثر چهار حلقه در یک دوره اشتراک پس از طی 60000 کیلومتر کارکرد در سطح خدمات چهار ستاره

تذکر :چنانچه در خسارت وارده مشترک مقصر حادثه باشد 100% هزینه توقف پرداخت می‌گردد .

 

شرح خدمات کارت الماس