نمایندگی ایران خودرو کد 4314 رحیمی (شرکت هنگام خودرو گامرون)


شرایط فروش نقد واقساط ایران خودرو

 

**شرایط فروش اقساط  ویژه خرداد 96 **

نمایندگی 4314(مدیر عامل مازیار رحیمی)

جهت ثبت نام کلیک کنید

 

 

 


 جهت ثبت نام کلیک کنید

 

 

دارک مورد نیاز:
1. کپی شناسنامه و کارت ملی شناسنامه و صادرکننده چک
2. فرم تعھدنامه (تکمیل و امضاء شده)
3. پرینت حساب جاری صادر کننده چک (گردش 1 ماهه آخر)+مهر و امضا شعبه
4. گواھی امضاء محضری متقاضی و صادر کننده چک

 

مراحل انجام کار:

1. ثبت نام براساس انتخاب  خودرو و رنگ توسط مشتري  و متن قرارداد مختص اين فروش در سیستم ايجاد خواھد شد.
2. مبلغ پیش پرداخت به صورت اينترنتي و آنلاين (بدون استفاده از دستگاه pos) از مشتری دریافت می گردد.
3. مابقي مبلغ برابر جدول طی چک در وجه شرکت بامتن خاصي از متقاضي دريافت خواھد شد.
4. مدارک  جهت تکمیل شدن پرونده (كپي شناسنامه و كارت ملي مالك و ضامن – چك – پرينت حساب با گردش يكماهه و مهر شعبه - وكالتنامه محضري مالك  – گواهي صحت امضا بنام مالك و ضامن – قبض آب يا برق منزل ) دريافت مي گردد.
6. پس از انجام مراحل ثبت نام - واريز وجه- فعال سازي قرارداد و تكميل پرونده مدارك جهت انجام اقدامات به سازمان فروش ايران خودرو  ارسال می گردد.
7. با توجه به محدودیت اين طرح، احتمال تکمیل ظرفیت وجود دارد. بدیھی است به محض تکمیل ظرفیت، ثبت نام خودروي مربوطه متوقف خواھد شد لذا ضروري است قبل از اخذ چک و مدارک برابر آيین نامه مربوطه در وب سايت فروش اينترنتي ثبت نام و واريز وجه انجام گیرد.