نمایندگی ایران خودرو کد 4314 رحیمی (شرکت هنگام خودرو گامرون)


پیش فروش محصولات قابل عرضه(بالاترین سود مشارکت)

شرایط پیش فروش کلیه محصولات قابل عرضه

بالاترین سود مشارکت در کشور

 

 

**پیشنهاد ویژه***

‎***یکی از بهترین وسودآورترین روشهای سرمایه گذاری ثبت نام محصولات قابل عرضه باسود 24 تا 25 %

‎ در ثبت نام محصولات قابل عرضه مبلغ واریزی از پنج میلیون تا بیست وپنج میلیون تومان قابل انتخاب وزمان تحویل نیز به دلخواه شما میباشد. نکته حائز اهمیت امکان تمدید قرارداد درزمان ارسال دعوتنامه وهمچنین امکان انتخاب خودرو به دلخواه شما مي باشد

 

شرح شرایط :

مبلغ ودیعه اول به انتخاب مشتری انتخاب و پرداخت می شود.

موعد دعوت نامه توسط مشتری انتخاب میگردد.

به مبلغ واریزی تا زمان دعوت نامه سود تعلق میگرد و قیمت نهایی از قیمت روز کارخانه کمتر خواهد شد. ومبلغ مابه تفاوت توسط مشتری پرداخت میگردد(اقساط یا به صورت چک نمی باشد).

در صورت انصراف  طبق سود انصراف مبلغ به مشتری پرداخت خواهد شد.

 

جهت اطلاعات بیشتر به کانال تلگرام مراجعه کنید.

https://telegram.me/irankhodro4314